ระบบสารสนเทศ

 • ฐานข้อมูล MIS

  สารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

  ฝ่ายบริการวิชาการ

  ฝ่ายวิจัย

  คลังความรู้

  สืบค้นฐานข้อมูล

  Facebook

  วพบ.แพร่

 • 0071474

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

   

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

  ภาพกิจกรรม

  วิดีโอ

  เรื่องน่ารู้ของพยาบาล จาก วพบ.แพร่

  ผลงานนักศึกษา

  นานาสาระ

  ค้นหาฐานข้อมูล CINAHL

  ปฏิทินกิจกรรม