ระบบสารสนเทศ

 • ฐานข้อมูล MIS

  สารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • 0010389

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

   

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน

  ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ

  ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

  บริการวิชาการ ฝึกอบรม/สัมมนา

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน บัญชี

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงาน กยศ

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  คำสั่งมอบอำนาจ

  ค้นหาฐานข้อมูล CINAHL

  ภาพกิจกรรม

  วิดีโอ

  พยาบาล ทำด้วยใจ ให้ด้วยชีวิต
  อ้อพญ๋า
  ต้อนรับสาละช่อที่ ๖

  นานาสาระ

  ปฏิทินกิจกรรม

  • รายการกิจกรรม