วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
Boromarajonani College of Nursing,Phrae,Thailand.
 
  บริการจองห้อง,จองอุปกรณ์เทคโน,จองยานพาหนะ
   รายการขอใช้บริการเดือนนี้
  • รายการจองห้อง
  • รายการจองอุปกรณ์
  • รายการจองยานพาหนะ
ชื่อห้อง วันที่ / เวลา ผู้สั่งจอง สถานะ
ห้องประชุมชั้น 3 1-131 (200คน)  อาคารอำนวยการ (อาคาร1) 27/06/2560 09:00 น. - 27/06/2560 16:00 น. นพพร วิเศษกาศ อนุมัติ
ชื่ออุปกรณ์ วันที่ / เวลา ผู้สั่งจอง สถานะ
ยานพาหนะ วันที่ / เวลา ผู้สั่งจอง สถานะ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 ข้อมูลบริการ 
 
 
 
 
 ทรัพยากรที่ให้บริการ 
จำนวนห้อง
12 
จำนวนอุปกรณ์
จำนวนยานพาหนะ
 
 ข้อมูลระบบ 
จองห้อง
16 
จองอุปกรณ์
จองยานพาหนะ
จำนวนสมาชิก
37 
 
 ผู้เยี่ยมชม 
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
22 
เดือนที่แล้ว
23 
ปีนี้
154 
ทั้งหมด
521 
ออนไลน์