ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุกคน เข้าร่วมไลน์โอเพนแชท เพื่อรับข้อมูลในการสัมภาษณ์ เนื่องจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้เข้าร่วมไลน์โอเพนแชทที่ลิงค์ https://bit.ly/3K5w7Iy หรือสแกน QR Code (ภายในวันที่ 24 เมษายน 2565)