วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า การอบรมการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ฐิติมา คาระบุตร เบอร์ 094-4587854 ในวันและเวลาราชการ