วันที่ 7 เมษายน 2563 ชมรมงามอย่างไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการจัดให้มีการร่วมสรงน้ำศาลเจ้าที่ประจำวิทยาลัยฯ และรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 3 ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานเพลิดเพลิน