ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู จาก วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิค แพร่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ต่อไป