การติดต่อ

ที่อยู่ 319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054-069615
เบอร์โทรสาร 054-069616
E-mail mail@bcnph.ac.th

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์