Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
 • O3 อำนาจหน้าที่ 
 • O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 • O5 ข้อมูลการติดต่อ 
การประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การดำเนินงาน
 • O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 
 • O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
 • O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ
 • O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 • O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
 • O18 E–Service 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
 • O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 • O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 • O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 • O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 • O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 • O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 • O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
 • O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
 • O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
 • O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
 • O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนป้องกันการทุจริต
 • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 • O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 • O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
 • O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   
 • O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริต
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า