ชมรม BCNPH IT CLUB และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ร่วมกิจกรรม “โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ร้อยใจชาวสาละ” ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์จากฝีมือตนเองและความภาคภูมิใจในการเป็นพยาบาล เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง โดยการปั้นดอกสาละจากดินญี่ปุ่น ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัย ฯ ให้เป็นของที่ระลึกสำหรับรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่