วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าพบและพูดคุย พร้อมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ นายแพทย์วิชิน โชติปฎิเวชกุล และกลุ่มการพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ โรงพยาบาลแพร่