วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผอ.อัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการเรียกว่า “สถานประกอบการ” และ “สถานศึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และผลิตนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดยอาจารย์พรรณพิไล สุทธนะ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่