วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อ.ดร. นิกร จันภิลม รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ , อ. จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ , อ. ศิราวัลย์ เหรา อาจารย์รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

ภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์