วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อ.ดร. เชษฐา แก้วพรม หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “คนแป้เมืองงามร่วมใจรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day)” เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิของตนเองเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เข้าไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นในรูปแบบของการเดินขบวนรณรงค์เพื่อเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ กาดสามวัย