รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 19/01/2023
  • Start Time 13:00
  • End Date 19/01/2023
  • End Time 16:00
  • Location วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

กิจกรรมชมรม BCNPH IT Club “ปั้นดินให้เป็นดาว” การสานสัมพันธ์ระหว่างพพี่น้อง โดยการปั้นดอกสาละจากดินญี่ปุ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ชั้นปีที่จะจบการศึกษา