รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 03/12/2022
  • Start Time 06:00
  • End Date 03/12/2022
  • End Time 12:00
  • Location วัดพระธาตุช่อแฮ