รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 26/08/2021
  • Start Time 14:00
  • End Date 26/08/2021
  • End Time 16:00
  • Location ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่