รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 26/10/2021
  • Start Time 09:00
  • End Date 26/10/2021
  • End Time 11:00
  • Location โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

– กิจกรรมลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสา

– กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก