รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 26/10/2021
  • Start Time 13:00
  • End Date 26/10/2021
  • End Time 14:00
  • Location วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะ พบผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา วพบ.แพร่ – วพบ.แพร่ นำเสนอข้อมูลสถาบัน