ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น วพบ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4