ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันเกี่ยวข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 7 ในแปลงนาสาธิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้ทำการปลูกข้าวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งก็สืบเนื่องจากท่านผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางไปถวายความเคารพพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระบรมมหาราชวัง และได้รับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง หลังจากนั้นท่านก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการจัดกิจกรรมปลูกข้าวมงคลจากเลข 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และด้วยความตั้งมั่นว่าจะขยายพันธุ์เมล็ดข้าวมงคลนี้ให้ไพศาล และจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและเกษตรกรที่สนใจนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป เมื่อได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วได้มีการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาทำการหว่านดำต่อเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ข้าวมงคลจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้ปลูกข้าวมงคลในวันมอบตัว เพื่อสื่อความหมายที่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาบ่มเพาะในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป