วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “รับน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ในเวลา 06.00 น. ตั้งขบวนและสักการะพระธาตุช่อแฮ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนโดยการเดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยเล็งเพื่อสักการะองค์พระธาตุ และฟ้อนสักการะไหว้สาพระธาตุดอยเล็ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษานำผ้าห่มพระธาตุ และรับฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิต จากนั้นร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยเล็ง