วันที่ 21 – 22 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566 ” สบช. เกมส์ ครั้งที่ 1 ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้รับรางวัล ดังนี้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผู้นำเชียร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ขบวนพาเหรด