ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “พยาบาล พลังสู่การดูแลสุขภาพประชาชน”

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566

จัดประชุมในรูปแบบ online

ค่าลงทะเบียน 600 บาท/ท่าน

*** ฟรี ค่าลงทะเบียน สำหรับศิษย์เก่า วพบ.แพร่