วันที่ 25 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อ.ทิพวรรณ เทียมแสน หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่