วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 วันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ครบรอบ 8 ปี โดยวิทยาลัยฯ ได้จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประจำปี 2566” ในการนี้ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมไหว้สักการะศาลเจ้าที่ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อรำลึกถึงอดีตและความสำคัญของความเป็นมาของวิทยาลัยฯ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ กำลังใจ ในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคงแก่บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่