วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะฯ ใน

“งานประเพณีพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสกราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่