วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กิจกรรม BCNPH Open House 2022 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นโครงการที่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลด้วยสถานการณ์เสมือนจริง การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลและฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน น้องๆ นักเรียนได้ทั้งความรู้ สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจากทีมอาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านนี้ต่อไป ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19