วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมด้วยผุ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมไหว้สักการะศาลเจ้าที่ของวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565