วันที่ 18 เมษายน 2566 ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอขมาและขอพรจาก นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และคณะ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่