วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อาจารย์ศิราวัลย์ เหรา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ฟ้อนปูจาองค์พระธาตุช่อแฮ ” ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาฯ ได้ร่วมฟ้อนรำ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงพลังศรัทธาของประชาชนจังหวัดแพร่ในการฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ และอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะการแสดงฟ้อน อันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่