วันที่ 7 – 8 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา สบช.เครือข่ายภาคเหนือ “กาสะลองเกมส์” ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้รับรางวัล ดังนี้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กองเชียร์ ผู้นำเชียร์และขบวนพาเหรด , รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ฟุตซอลหญิง และ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตองหญิง